Home Front Page th

Previous
Next

บริการของเรา

แผนกจักษุ

แผนกศัยลกรรมกระดูกและข้อ

แผนกกายภาพบำบัด และ แพทย์แผนจีน

แผนกความงาม

Regenerative medicine

แผนกเวชศาสตร์ ฟื้นสภาพ

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

แผนกอายุรกรรมหัวใจ

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกเซลล์บำบัด

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกสูตินรีเวช

4000 ++
Regenerative Medicine patients
500 ++
International patients
Google Rating
4.2/5
"CLIENTS SHARE THEIR EXPERIENCE"

For Consultation

085 191 6584

Email: marketingmali@prmg.co.th