Advanced Preventive Medical Center TH

แผนกตรวจสุขภาพ

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุโดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เลือกตามความเหมาะสม ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิพร้อมให้บริการและดูแลทุกท่าน

 • ตรวจร่างกายประจำปี Basic สำหรับอายุ 15-35 ปี
 • ตรวจร่างกายประจำปี Standard สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจร่างกายประจำปี Medium สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจร่างกายประจำปี Exclusive สำหรับอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสุขภาพเด็ก 3 โปรแกรม ตั้งแต่อายุ 8-15 ปี
 • ตรวจมวลกระดูกด้วยเครื่อง DEXA โดยสะโพก 2 ข้าง /กระดูกสันหลัง / ข้อต่อสันหลังแต่ละข้อ (IVA)
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 • ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวพร้อมใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสุขภาพ 9 โรคพร้อมใบรับรองแพทย์
 • ตรวจวิตามิน/แร่ธาตุ/โลหะหนัก
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • ตรวจคัดกรองสารบ่งชี้มะเร็ง
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CT Low-dose
 • ตรวจหาหินปูนหลอดเลือดหัวใจด้วย CT Calcium Score
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และบี