Covid-19

Drive Thru Test

รู้ก่อน ป้องกันก่อน เพื่อคนรอบข้างเราทุกคน
บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19
รูปแบบ Drive-Thru สะดวก ไม่ต้องจากรถ
ในราคาพิเศษเพียง 2,900 บาท
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
 
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
โทร. 02 089 1111 หรือ 1307
ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี : 085 191 6584
For International : +66 86 996 7284
LINE@ : @malihospital
 
** สำหรับ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการตลาด
โทร. 085 191 6584

ขั้นตอนการป้องกัน COVID-19

ไวรัสโควิด 19

         เป็นกลุ่มไวรัสที่ระบาดหนักก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันตราย ส่งผลให้ถุงลมปอดอักเสบรุนแรง

กรณีติดจากคนสู่คน จะติดจากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย

อาการของโรค เป็นแบบนี้รีบไปหาหมอนะ

         อาการของผู้ป่วยจากไวรัสชนิดนี้ จะมีอาการคล้ายอาการของไข้หวัดใหญ่ เป็นอย่างมากเลยทำให้การสังเกตได้ค่อนข้างยาก แต่ในเบื้องต้นถ้าเราเคยมีประวัติไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หรืออยู่ใกล้คนที่เคยไปสถานที่ดังกล่าวมา ให้สังเกตอาการของโรค ดังนี้

มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา
มีน้ำมูก
ไอเจ็บคอ คอแดง
หายใจหอบเหนื่อย
รู้สึกผิดปกติขึ้นที่จมูก โพรงจมูก หรือช่องคอส่วนบน
แต่ถ้ามีไข้สูงไม่ลดภายใน 2 วัน แนะนำควรรีบไปหาหมอ

         หากคุณมีประวัติเคยเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน หรือเคยไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีประวัติเดินในระยะเวลาดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ 

เพราะว่าไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 14 วัน ซึ่งระหว่างนั้นอาจจะไม่แสดงอาการของโรคออกมา

การป้องกันไวรัสโคโรน่า

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เกิดการระบาดหรือเสี่ยงต่อการระบาดโดยไม่จำเป็น

สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่ผู้คนแออัด หรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการป่วย

ล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ 60% ขึ้นไป

ระวังการสัมผัสของคัดหลั่งของผู้อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะ

อย่าใช้มือขยี้ตา แคะจมูก แคะปาก

อย่าเข้าใกล้สัตว์ที่เสี่ยงในการเป็นพาหะของโรค