News & Events

สโมสร ศูนย์สุขภาพดี อายุยืน

        ทาง โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้มีจัดกิจกรรมสโมสรสุขภาพดี-อายุยืน ทุกเดืือนเพื่อให้แลกเปลี่ยนแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพ หวังให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพดี อ่อนเยาว์ คุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืน