โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Sliding Pricing Plans

Our Healthcare Pricing Plans

Shortcode with given id not found!

Investigations

 • Colonoscopy
  $250
 • Gastroscopy
  $235
 • Allergy testing
  $135
 • CT Scan
  $575

Treatments

 • Bronchoscopy
  $100 - $150
 • Cardiac ablation
  $150 - $200
 • Sport injuries
  $135
 • Women’s health
  $135

Laboratory Tests

 • Bronchoscopy
  $100 - $150
 • Cardiac ablation
  $150 - $200
 • Sport injuries
  $135
 • Women’s health
  $135
 • We offer a no obligation a free initial consultation

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

Additional Benefits

 • New diabetes drug

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Pressure guidelines

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Diabetes and heart

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Flu season continues

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Microwave cooking

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Springtime allergies

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.