โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Package Anti-Aging and Regenerative Medicine

 
 
 
 
 
 

Anti-aging and Regenerative medicine


Metabolic-Syndrome

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน

ราคา 10,540 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน
 • ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
 • ตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลิน
 • ประเมินภาวะเส้นเลือดแดงตีบตัน
 • ตรวจระดับของเสียที่คั่งในเซลล์
 • ตรวจระดับวิตามิน B12 วิตามินที่บำรุงระบบประสาทและหลอดเลือด
 • ตรวจระดับวิตามิน Folic acid วิตามินที่บำรุงระบบเลือด
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือด
 • ตรวจเกลือแร่ในเลือด
 • ตรวจหน้าที่ตับ
 • ตรวจหน้าที่ไต
 • ตรวจความผิดปกติของระบบเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจภาวะเสื่อมและการรั่วของไข่ขาว
BOOK NOW

 

Urine-Exam

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไตเชิงป้องกัน

ราคา 2,440 บาท

 • ตรวจหน้าที่ไตและอัตราการกรองของไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจภาวะเสื่อมและการรั่วของไข่ขาว
 • ตรวจอัลตร้าซาวน์ไต 2 ข้าง
BOOK NOW

 

cancer-screening

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารก่อมะเร็ง

ราคา ผู้ชาย 7,090 ผู้หญิง 7,690 บาท

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
 • ตรวจสารบ่งชีมะเร็งตับ
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ตรวจพื้นฐานทั่วไป (Routine Lab) 9 รายการ
BOOK NOW

 

Bone-DEXA-scan

โปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน

ราคาพิเศษ 19,660 บาท

 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • ตรวจการทำงานของเซลล์กระดูก (Bone Marker) 8 รายการ
 • ตรวจพื้นฐานทั่วไป (Routine Lab) 9 รายการ
BOOK NOW

 

basic-lab-routine

โปรแกรมความอ้วนคอร์ส 3 เดือน

ราคา ผู้ชาย 8,800 ผู้หญิง 10,800 บาท

 • ตรวจพื้นฐานทั่วไป (Routine Lab) 8 รายการ
 • ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนครบชุด
 • ตรวจฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEA-SO4)
 • ตรวจฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (Cortisol)
 • ตรวจฮอร์โมนอินซูลิน
 • ตรวจคัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตับตัน
 • ค่าตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ค่าบริการพยาบาลปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม
 • ค่ายา 2 เดือน (ฟรีค่ายาเดือนแรก)
BOOK NOW

 

advanced-DM

โปรแกรมตรวจเบาหวานแนวใหม่

ราคาพิเศษ 7,540 บาท

 • ตรวจฮอร์โมนอินซูลินและเบาหวานแนวใหม่
 • ตรวจน้ำตาลสะสม
 • ตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลิน
 • ตรวจภาวะเสื่อมและการรั่วของไข่ขาว
 • ตรวจคัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือด
 • ตรวจหน้าที่ตับ
 • ตรวจเกลือแร่ในเลือด
 • ตรวจหน้าที่ไต
 • ตรวจความผิดปกติของระบบเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
BOOK NOW

 

prostatehealth

โปรแกรมตรวจสุขภาพต่อมลูกหมาก

ราคาพิเศษ 4,100 บาท

 • อัลตร้าซาวน์ต่อมลูกหมากแบบคำนวณปริมาณ
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ตรวจสารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

ขั้นตอนการเตรียมตัว

 • งดอาหารและเครื่องดื่มหลัง 2 ทุ่ม แต่สามารถจิบน้ำเปล่าได้
 • งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจ 1 วัน
 • กลั้นปัสสาวะก่อนตรวจอัลตราซาวน์อย่างน้อย 2 ชม.
BOOK NOW

 

OsteoarthritisKnee

โปรแกรมข้อเข่าเสื่อม

โปรแกรมข้อเข่า 1 ราคา 23,920 บาท, โปรแกรมข้อเข่า 2 ราคา 15,920 บาท

 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • ตรวจเอ็กซเรย์เข่าครบชุด
 • ตรวจการทำงานของเซลล์กระดูก (Bone Marker) 8 รายการ
 • ตรวจฮอร์โมนพื้นฐาน 3 รายการ
 • ตรวจพื้นฐานทั่วไป (Routine Lab) 9 รายการ
BOOK NOW