โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Package ตา
  • We offer a no obligation a free initial consultation

    Fees are an estimate only and may be more depending on your situationon

ศูนย์ตา

 

 

Urine-Exam

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคตา

ราคา 2,440 บาท