โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | แผนกห้องผ่าตัด

 

 

 

 

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิพร้อมให้บริการด้านการผ่าตัดด้วยเครื่องมือ และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Hybrid และมีคุณภาพระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

or-mali2

เครื่องมือ 4K_2051
เครื่องมือ 4K_9434

บริการ    • ส่องกล้องทางเดินอาหาร
    • ผ่าตัดแผลเล็ก
    • ศัลยกรรม
    • ผ่าตัดข้อ-เข่า, สะโพก, ผ่าตัดตา