โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์นรีเวช

 

 

 

 


ศูนย์นรีเวชโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ มีบริการดูแลรักษาโรคทางนรีเวช โดยแพทย์เฉพาะทาง และห้องผ่าตัดที่ทันสมัย และการรักษาที่ดีกว่าด้วยการนำความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) มาผสมผสาน ทำให้การรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นเช่น โรค Endometriosis (โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่)


บริการ  • ตรวจภายในประจำปี
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลูก
  • รักษาโรคทางนรีเวช
  • ผ่าตัดทางนรีเวชทั้งแบบแผลใหญ่และแผลเล็ก (ส่องกล้อง)
  • ผ่าตัดทางนรีเวชแบบไร้แผล
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด
  • วัคซีน HPV