โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ค้นหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

Dr. Mali Wirojskoolchai

พญ.มะลิ      วิโรจน์สกุลชัย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ

Dr. Kevalin Wirojskoolchai

พญ.เกวลิน  วิโรจน์สกุลชัย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ, ความงาม

Dr. Koravee Wirojskoolchai

พญ.กรวีร์     วิโรจน์สกุลชัย

แผนกฉุกเฉิน
  MALI-IMC

Dr. Prompong Yotharasadorn

นพ.พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร

แผนกฉุกเฉิน
  MALI-IMC

นพ.ณัฐพล  ศรีธุระวานิช

อายุรกรรม

นพ.เอกรัตน์  วิโรจน์สกุลชัย

ศูนย์รักษากระดูกและข้อ

นพ.สุเมธ  สุพละเศรษฐ์

ศูนย์ตา

นพ.วิชัย  ฉันทะพิชญ์

ศูนย์ตา

พญ.เมธาวี  จันทราวาส

ศูนย์ตา

นพ.จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์

ศัลยศาสตร์

นพ.ทศพล   ศศิวงศ์ภักดี

ทางเดินปัสสาวะ

นพ.จักรชัย  บุณยวณิชย์

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

นพ.สุภกิจ   ฉัตรไชยาฤกษ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ.นิทัศน์   จตุปาริสุทธิ์

สูตินรีเวช

พจ.ก๋วงเมี่ยว  แซ่เฉิน

ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง

พทป.ทัศนีย์พร  ปรางแฉ่ง

แผนไทยประยุกต์