โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์รักษาโรคตา

 

 

 

 


ศูนย์ตาศูนย์ตาโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และรักษาโรคตาด้านต่างๆ เช่น ด้านต้อหิน, ด้านกระจกตา เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบุคลากรในการวัดสายตาที่จบทางด้าน ทัศนมาตร มาเฉพาะ เพื่อผลการรักษาที่แม่นยำมากขึ้น

เครื่องมือในศูนย์ตา
บริการ • การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา (Visual acuity)
 • การวัดค่าสายตา (Refraction)
 • การวัดความโค้งของกระจกตา (Keratometry)
 • ความดันลูกตา (Ocular Tension)
 • ทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อตา (Muscle Balance test)
 • ตรวจสุขภาพตาส่วนหน้า (กระจกตา เยื่อบุตา ม่านตา รูม่านตา) Anterior Segment Biomicroscopic Examination (Cornea, Conjunctiva, Iris, Pupil)
 • ตรวจสุขภาพตาส่วนหลัง จอประสาทตา น้ำวุ้นตา ขั้วประสาทตา Posterior Segment Biomicroscopic Examination (Retina, Vitreous, Optic Disc)
 • คัดกรองโรคต้อกระจก (Cataract)
 • คัดกรองโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • คัดกรองโรคต้อเนื้อ (Pterygium)
 • ตรวจน้ำวุ้นและจอประสาทตา (Vitreo-Retina)
 • ตรวจกระจกตา (Cornea Transplanting and Anterior Segment)
 • วัดสายตาประกอบแว่น (Refraction)
 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ, ม่านตาอักเสบ (Uveitis)
 • แว่นตาและคอนแทคเลนส์ (Glasses and Contact Lens Clinic)