โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์อุบัติเหตุ 24 ชม.

 

 

 

 

แผนกฉุกเฉิน

 

เหตุฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับ เรื่องฉุกเฉินไว้เสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิให้บริการแผนกฉุกเฉิน เพื่อผู้ป่วยภาวะวิกฤติ และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมและเครื่องมือที่ทันสมัย

รถตู้ รพ.มะลิ_8810
รถตู้ รพ.มะลิ_3746
รถตู้ รพ.มะลิ_4300
รถตู้ รพ.มะลิ_9931

เพราะเวลาถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลการรักษาของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลสหวิทยาการจึง มีทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ

S__20684811
S__20684812
S__20684813

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิเห็นถึงความสำคัญในการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับเคสอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงจัดให้มีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงเพื่อเพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่