โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
 
Dr. Prompong Yotharasadorn

Name :  

Prompong Yotharasadorn M.D.

Specialty :  

Emergency Medicine

Sub Specialty :  

– Advanced Cardiac Life Support ( ACLS )
  – Advanced Trauma Life Support ( ATLS )
  – Advanced Paediatric  Life Support ( APLS )
  – Pre Hospital Life Support ( PHLS )
  – Advanced Therapeutic Medical Center ( ATMC )
  – JCI for Emergency Department and Pre Hospital care team

Diploma and Education :  

– Graduated Medical school from faculty of Medicine, Chiang Mai University
  – Graduated in Emergency Physician from Bhumibol Adulyadej hospital, Royal Thai Air force
  – Curriculum committee of Emergency Medical Service of Thailand, National Legislative Assembly
  – Advisory board of The Private hospital Association Thailand

Language :  

 ภาษาไทย , อังกฤษ

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์ 8.00 น. – 17.00 น. แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอังคาร 8.00 น. – 17.00 น. แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพุธ 8.00 น. – 17.00 น. แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพฤหัสบดี 8.00 น. – 17.00 น. แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น. แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ