โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | พญ. มะลิ วิโรจน์สกุลชัย
 
Dr.Mali Detail

Name :  

พญ. มะลิ วิโรจน์สกุลชัย

Specialty :  

Specialist Regenerative Medicine

Sub Specialty :  

Hormone in Regenerative Medicine

Diploma and Education :  

– M.D. , Faculty of Medicine , Chiang Mai University
  – Completion of home physician from Phramongkutklao Hospital And work as a medical doctor for over 30 years
– Board of Anti-Aging Medicine (WOSAAM , World Organization Society of Anti-Aging Medicine)
– Fellow in Anti-Aging Medicine (WOSAAM)
– Board of Hormone Deficiency in Anti-Aging Medicine  (WOSAAM-IHS)
– Board of Nutrition in Anti-Aging Medicine (WOSAAM)
  – American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M)
  – American Academy of Aesthetic Medicine, USA Mesotherapy (AAAM)
– Diploma of the Thai Medical Board in Family Medicine

Language :  

 ภาษาไทย , อังกฤษ

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์ 8.00 น. – 17.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอังคาร
วันพุธ 8.00 น. – 17.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพฤหัสบดี 8.00 น. – 17.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์ 8.00 น. – 12.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์ 8.00 น. – 12.00 น. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
  • Schedule Dr. Mali Wirojskoolchai