โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | พญ.เกวลิน วิโรจน์สกุลชัย
 
Dr.Kevalin Detail

Name :  

พญ.เกวลิน วิโรจน์สกุลชัย

Specialty :  

Specialist General Practice Medicine

Sub Specialty :  

– Regenerative Medicine
  – Hair Transplant

Diploma and Education :  

– M.D. , Faculty of Medicine , Srinakharinwirot University
  – The board diploma of Anti-Aging Medicine with distinction from WOSAAM (World Society Of Anti Aging Medicine ) board certification
  – Hair Transplantation Program By Thai Global Health Center Bangkok, Thailand

Language :  

 Thai , English

Schedule :  

Day Time Department Hospital
Monday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Tuesday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Wednesday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Thursday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Friday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Saturday
Sunday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital