ครอบแก้ว (Cupping) (拔罐))

นอกจากการครอบแก้วสามารถบรรเทาอาการปวดรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมแล้วยังสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยอื่นได้อีก อาทิโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะไอเรื้อรังหรือหอบความร้อนจากถ้วยที่ไปกระตุ้น พลังงานชิ(Qi)(气)จะทำให้จิตใจของผู้รับการรักษารู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาจึงอาจเป็นอีกหนทางหนึ่งในการรักษาโรคซึมเศร้า