โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | แพทย์แผนจีน

ศูนย์การแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน Traditional Chinese medicine

คือศาสตร์แห่งสุขภาพและการรักษา โดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและได้รับการยอมรับว่าเป็นแพทย์ทางเลือกในโลกตะวันตก

หลักการในการบอกโรคและรักษาของแผนจีน

การรักษาในแบบแผนจีนนั้นจะใช้วิธีการซักถาม จับชีพจรหรือแมะดูลิ้นและการสังเกตอาการเป็นการบอกโรคตามแบบแผนจีน ซึ่งแบบโรคนั้นจะต่างกันจากโรคในแผนปัจจุบันแต่รักษาได้ผลเช่นกันการรักษาโรคจะยืนบนพื้นฐานที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้เลือดลมเดินดีปรับสมดุลหยินและหยางเป็นหลัก เมื่อร่างกายแข็งแรงดี ทำงานเป็นปกติ ภูมิคุ้มกันดี โรคต่าง ๆ ก็จะถูกร่างกายจัดการได้เอง และไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก

  • การฝังเข็ม

    • การฝังเข็มคือการแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกายซึ่งอยู่ตามเส้นลมปราณโดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นการปรับปรุงดุลยภาพร่างกาย (คลิกอ่านเพิ่มเติม)
  • การครอบแก้ว

    • นอกจากการครอบแก้วสามารถบรรเทาอาการปวดรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมแล้ว ยังสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยอื่นได้อีก อาทิ โรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะไอเรื้อรัง หรือหอบ ได้(คลิกอ่านเพิ่มเติม)