โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | PACKAGE Check Up (ตรวจสุขภาพ)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic package

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. องค์ประกอบของร่างกาย  (Body  Composition)
  3. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
  4. ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  5. การทำงานของไต (Creatinine)
  6. ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  7. ระดับไขมันความหนาแน่นสูง ( ไขมันดี ) (HDL)
  8. ระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  ( ไขมันไม่ดี ) (LDL)
  9. ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
  10. เอนไซม์ของตับ (SGPT)
  11. เอนไซม์ของตับ (SGOT)
  12. ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
  13. การติดเชื้อไวรัสตัวอักเสบบี  (HbsAg)
  14. ภูมิคุ้มกันไวรัสตัวอักเสบบี (Anti HBs)
  15. ปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
  16. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  18. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospital Service)
  19. บัตรรับประทานอาหาร (Complimemtary Voucher)
  20. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Report Book)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ*ชุดตรวจสุขภาพพื้นฐานเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย

  ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

  ตรวจการทำงานของตับและไต

  ตรวจคลื่นหัวใจ

  checkup basic
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver package

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ชุดตรวจสุขภาพ Basic program 20รายการ
  2. คัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT)
  3. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen)
  4. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (Lower Abdomen)
  5. ความหนาแน่นของกระดูก (DEXA 1 ตำแหน่ง)
  6. มะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep)
  7. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  8. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
  9. สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
  10. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *สำหรับบุรุษและสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไปและคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคขั้นแรก

  – ตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน

  – ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

  – ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทั่วร่างกาย

  หมายเหตุ

  – สำหรับสุภาพบุรุษอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน

  – สำหรับ สุภาพสตรีอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง

   

  silver package
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Dimond package

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ชุดตรวจสุขภาพ Basic program 20รายการ
  2. คัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT)
  3. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
  4. วัดปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ (Calcium score)
  5. ความหนาแน่นของกระดูก (DEXA ครบชุด 4 ตำแหน่ง)
  6. มะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep+HPV DNA)
  7. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  8. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
  9. สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
  10. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
  11. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)
  12. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *สำหรับบุรุษและสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไปและคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคขั้นแรก

  – ตรวจค้นหาโรคขั้นแรกที่ละเอียดมากขึ้น

  – ตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน

  – ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมที่เส้นเลือดหัวใจ

  – ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

  – ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

  – ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทั่วร่างกาย

  – สำหรับสุภาพสตรีเพิ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep+HPV DNA)

  – สำหรับสุภาพบุรุษเพิ่มการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

   

  gold package
 • โปรแกรมตรวจเช็คฮอร์โมน Hormone Package 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต DHEA-SO4
  2. ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต Cortisol
  3. โปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ SHBG
  4. ฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone
  5. ฮอร์โมนเพศหญิง Estradio (E2)
  6. ฮอร์โมนเพศชาย Free Testosterone
  7. การสลายกระดูก Beta-Cross Lap
  8. การสร้างกระดูก Osteocalcin (N-Mid)
  9. การหมุนเวียนกระดูก PINP
  10. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
  11. ตรวจหาระดับน้ำตาล (FBS)
  12. การทำงานของไต BUN
  13. การทำงานของไต (Creatinine)
  14. ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
  15. ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  16. ไขมันความหนาแน่นสูง ( ไขมันดี ) (HDL)
  17. ไขมันความหนาแน่นต่ำ ( ไขมันไม่ดี ) (LDL)
  18. ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
  19. เอนไซม์ของตับ (SGPT)
  20. เอนไซม์ของตับ (SGOT)
  21. ระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
  22. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  23. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
  24. สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
  25. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
  26. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)
  27. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
  28. ปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *โปรแกรมตรวจฮอร์โมนชุดกลาง ตรวจเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน โดยแพทย์เฉพาะทาง

   

  Hormone กลาง
 • โปรแกรมตรวจเช็คโปรแกรมตรวจฮอร์โมนชุดเล็ก Hormone Small Package

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต DHEA-SO4
  2. ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต Cortisol
  3. โปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ SHBG
  4. ฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone
  5. ฮอร์โมนเพศหญิง Estradio (E2)
  6. ฮอร์โมนเพศชาย Free Testosterone
  7. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
  8. ตรวจหาระดับน้ำตาล (FBS)
  9. การทำงานของไต BUN
  10. การทำงานของไต (Creatinine)
  11. ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
  12. ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  13. ไขมันความหนาแน่นสูง ( ไขมันดี ) (HDL)
  14. ไขมันความหนาแน่นต่ำ ( ไขมันไม่ดี ) (LDL)
  15. ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
  16. เอนไซม์ของตับ (SGPT)
  17. เอนไซม์ของตับ (SGOT)
  18. ระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
  19. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
  20. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)
  21. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
  22. ปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *โปรแกรมตรวจฮอร์โมนชุดเล็ก ตรวจเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน โดยแพทย์เฉพาะทาง

  Hormone เล็ก
 • โปรแกรมตรวจเช็คความเสื่อม Degeneration Package 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
  3. คัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT)
  4. ความหนาแน่นของกระดูก (DEXA 1 ตำแหน่ง)
  5. ระดับฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Hormone)
  6. การรั่วของไข่ขาวและภาวะเสื่อมของไต (Microalbumin)
  7. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospital Service)
  8. บัตรรับประทานอาหาร (Complimemtary Voucher)
  9. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Report Book)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *ตรวจค้นหาความเสื่อมของร่างกาย  เพื่อป้องกันและรักษาก่อนการเกิดโรคขั้นแรก สำหรับบุคคลทั่วไป

  – ตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน

  – ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

  – ตรวจภาวะดื้ออินสุลิน และความเสื่อมของไต

  Degenerative 1
 • โปรแกรมตรวจเช็คความเสื่อม Degeneration Package 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
  3. ความหนาแน่นของกระดูก (DEXA 1 ตำแหน่ง)
  4. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  5. วัดปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ (Calcium score)
  6. คัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT)
  7. ของเสียที่คั่งค้างในเซลล์ (Hemocysteine)
  8. วิตามินที่บำรุงระบบประสาทและหลอดเลือด (B12)
  9. ระดับฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Hormone)
  10. การรั่วของไข่ขาวและภาวะเสื่อมของไต (Microalbumin)
  11. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospital Service)
  12. บัตรรับประทานอาหาร (Complimemtary Voucher)
  13. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Report Book)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ งดอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *เพื่อป้องกันและรักษาก่อนการเกิดโรคขั้นแรก สำหรับบุคคลทั่วไป

  – ตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน

  – ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมที่เส้นเลือดหัวใจ

  – ตรวจคลื่นหัวใจ

  – ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

  – ตรวจภาวะดื้ออินสุลิน ความเสื่อมของไต และ ของเสียที่คั่งค้างในเซลล์

  Degenerative 2
 • โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ Allergy package

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
  3. ภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิดอาหาร ( Food Intolerance (Food IgG)
  4. ภูมิแพ้เฉียบพลัน 40 ชนิด (Allergy Screening Test (IgE)
  5. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospital Service)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ ไม่ต้องงดอาหาร สามารถตรวจได้ทันที

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *เหมาะสำหรับบุคคลที่ มีอาการปวดศรีษะเป็นประจำ เป็นภูมิแพ้ เป็นสิวและผื่นคัน

  allergy
 • โปรแกรมคู่รัก ตรวจก่อนแต่งงาน Pre wedding Package

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
  3. ชนิดของปริมาณฮีโมโกลบินเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย,โลหิตจาง (Hb typing Rule Out AlphaThalassemia)
  4. หมู่เลือดและชนิดของRh (Blood Group ABO & Rh Factor)
  5. เชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  6. เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
  7. ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc)
  8. ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
  9. ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
  10. เชื้อไวรัสเอชไอวี  (Anti-HIV)
  11. ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
  12. ปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)
  13. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – Ray )
  14. การตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์ (Physical exam by Obstetric & Gynecologist)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ ไม่ต้องงดอาหาร สามารถตรวจได้ทันที

  อัตราราคาพิเศษ   ซื้อ 1 ท่าน   ลด 20 %

  อัตราราคาพิเศษ   ซื้อ 2 ท่าน   ลด 30 %

  pre wedding
 • โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  2. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
  3. สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
  4. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
  5. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)
  6. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

  ขั้นตอนก่อนตรวจ ไม่ต้องงดอาหาร สามารถตรวจได้ทันที

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *โปรแกรมตรวจคัดกรองสารบ่งชี้มะเร็งจากเลือด

  *ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่น*

  – รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

  – สำหรับสุภาพสตรี ตรวจ 5 รายการ

  – สำหรับสุภาพบุรุษ ตรวจ 4 รายการ

  cancer promotion
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุดประหยัด 11 รายการ

  PROMOTION (วันนี้ – 31 / 7 / 60)

  1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
  2. การทำงานของไต (Creatinine+eGFR)
  3. ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
  4. การทำงานของตับ (SGPT)
  5. ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
  6. ปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
  7. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  8. องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
  9. ตรวจตาเบื้องต้น (ระดับการมองเห็น,ความดันตา,วัดสายตา)
  10. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  11. ค่าบริการผู้ป่วยนอก

  ขั้นตอนก่อนตรวจ ไม่ต้องงดอาหาร สามารถตรวจได้ทันที

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ *สำหรับบุรุษและสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไป

  *ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่น*

  – รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

   

  health checkup 1 1040x1040