โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ATMC
 • We offer a no obligation a free initial consultation

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

ATMC (Advanced Therapeutic Medical Center)

ในรายที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง การรักษาด้วยสหวิทยาการซึ่งเราเรียกว่าารรักษาโรคเรื้อรังแนวใหม่จะให้ผลดีกว่าที่รักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเช่น การเป็นโรคเบาหวานแล้วให้แต่ยาเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้การรักษาดีขึ้น มีแต่ทรงกับทรุดซ้ำร้ายยังได้รับผลร้ายจากยาที่สะสมในร่างกาย แต่ถ้ามีการใช้หลักการของสหวิทยาการ เช่น การปรับปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตโดยการลดน้ำหนักลงจะทำให้การรักษาเบาหวานดีขึ้นสามารถลดยาได้เป็นต้นและถ้ามีการใช้การส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นหลักอีกข้อหนึ่งของสหวิทยาการอาจจะทำให้ผู้ป่วยหายจากเบาหวานได้ แต่ถ้าในราายที่เป็นมากขึ้นจนต้องใช้ยาอินซูลินแสดงวาตับอ่อนวาย การใช้เซลล์เพื่อการรักษาจะทำให้ตับอ่อนกลับมาดีขึ้น เราเปิดแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ผู้าใช้บริการเลือกรักษาร่วมได้ด้วยในทางที่แพทย์ทางเลือกมีวิธีรักษาที่ดีกว่าหรือแยกรักษา ปัจจุบันเราเปิดศูนย์การแพทย์เพื่อรักษาโรคแนวใหม่ออกเป็นศูนย์ดังต่อไปนี้

ATMC

  • ศูนย์รักษาโรคตา
  • ศูนย์รักษากระดูกและข้อ
  • ศูนย์รักษาโรคเรื้อรังทางอายุรกรรม เบาหวาน, ความดัน, ไต, ตับ เป็นต้น
  • ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง
  • ศูนย์การรักษาด้วยศาสตร์ทางเลือก
  • ศูนย์การรักษาด้วยเซลล์บำบัด ปัจจุบันมีงานวิจัยรองรับว่าใช้ได้ผลดีกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, โรคไขกระดูกฝ่อ, โรคไขข้อ โรคเบาหวาน, โรคมะเร็งมัลติเพิลมัยดิโลมา (Multiple myeloma) และโรคธาลัสซิเมีย