โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | APMC
 • We offer a no obligation a free initial consultation

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

APMC

Advanced Preventive Medical Center

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในแนวใหม่จะช่วยป้องกันโรคอย่างแท้จริงอย่าเสียเวลากับการตรวจคัดกรองแบบเดิมๆ ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติก็สายเสียแล้ว เราให้การตรวจดังต่อไปนี้

 • คัดกรองจากการประเมินอาการ (แฝง)

  • ของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นของสุขภาพแต่ละคนว่าดีมากน้อยแค่ไหนและนำไปสู่การตรวจคัดกรองรายการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละคนต่อไป

   

 • การตรวจเส้นเลือดแดงตีบตันด้วย CIMT และการตรวจเลือด (Cardiovascular risk profile)

  • รายการ2 ตัวนี้สามารถตรวจว่าในร่างกายของผู้ที่ถูกตรวจนั้นมีเส้นเลือตีบตันมากน้อยแค่ไหนและมีความเสี่ยงต่อเรื่องเส้นเลือดตีบตันไหมและมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำไปป้องกันตัวเองต่อไปภัยเงียบจากโรคต่อไปนี้โรคเส้นเลือดตีบตันซึ่งเป็นสาเหตุของคนที่เป็นโรคความดัน, โรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง, โรคอัมพฤกษ์, โรคไตวายและโรคตา CIMT เป็นการตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตันที่ง่าย รวดเร็ว ไม่มีผลร้ายต่อร่างกายและได้ผลดีกว่าการตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วยการวิ่งสายพานซึ่งไม่สามารถบอกว่ามีเส้นเลือดตีบในคนที่เส้นเลือดยังตีบไม่มากซึ่งเครื่องนี้มีเฉพาะที่นี่เที่เดียวในประเทศไทย

   

 • การตรวจอนุมูลอิสระ (Oxidative stress profile)

  • วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันยอมรับว่าการมีอนุมูลอิสระในร่างกายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดแดงตีบตัน, มะเร็งและโรคเสื่อมอื่นๆ ถ้าตรวจพบว่ามีอนุมูลอิสระ ในร่างกายมากก็ควรจะต้องแก้ไขเพื่อป้องกันโรคร้ายดังกล่าว

   

 • การตรวจระดับแร่ธาตุวิตามินในร่างกาย

  • ว่ามีเพียงพอไหม เพราะปัจจุบันถือว่าสารอาหารเป็นยาช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ได้แทนยาที่ไม่ใช่สารอาหาร และขณะเดียวกันก็ตรวจว่ามีพิษเกิดจากอาหารเสริมหรือไม่จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมด้วยตัวเองโดยการทึกทักว่าเป็นอาหารทานเท่าไรก็ได้ซึ่งเป็นการหลงผิด

   

 • การตรวจสารการสื่อสารของประสาท

  • ตรวจสารการสื่อสารของประสาทและการทำงานของสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

   

 • การตรวจระดับฮอร์โมนและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน

  • การพร่องฮอร์โมนเป็นสาเหตุของความไม่หล่อ-ไม่สวย และความเสื่อมอืื่นๆ โรคเรื้อรังทั้งหมดและอายุสั้น เช่น การตรวจอินซูลิน (Insulin) เพื่อป้องกันเบาหวานการตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกายและตรวจฮอร์โมนในปัสสาวะเพื่อดูการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนในร่างกายเพื่อการวินิจฉัยปัญหาหรือโรคที่เกิดจากฮอร์โมนได้อย่างละเอียดมากกว่การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกายเพียงอย่างเดียวซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย การตรวจระดับฮอร์โมนที่พร่องในร่างกายนำไปสู่การเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและสวยงามเพื่อป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง อายุยืน

   

 • การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินถึงระดับเซลล์

  • ตั้งแต่เรื่องของ การตรวจเรื่องกระดูกพรุน เช่น การหมุนเวียน ของเซลล์กระดูก (Bone Turnover), ตรวจยีนส์ (Gnens) เพื่อป้องกันโรคทางพันธุกรรม การตรวจทีโลเมีย (Telomere) เพื่อดูว่ามีอายุยืนหรือไม่

   

 • การตรวจด้วยการกล้องส่องภายใน

  • เพื่อคัดกรองมะเร็งอวัยวะภายในร่างกายที่สามารถส่องกล้องเข้าไปได้ เช่น ทางเดินอาหาร, กล่องเสียงและทางเดินหายใจ, เยื่อบุโพรงมดลูกและทางเดินปัสสาวะเป็นต้น – การตรวจด้วยภาพ (Imaging) X-Ray, CT Scan, Ultra sound และ Mammogram เพื่อ การเสริมการวินิจฉัยโรค

   

 • การตรวจพื้นฐานทั่วไปด้วยการตรวจเลือดและปัสสาวะ

  • ตรวจหน้าที่ตับ (Liver Function Test), ตรวจการ ติดเชื้อ (Infectious), ตรวจหน้าที่ไต (Kidney Function Test), ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) ตรวจไขมัน (Lipid Profile), ตรวจเม็ดเลือด (CBC), ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่

   

 • การตรวจคัดกรองผู่ที่มีความสี่ยงต่อมะเร็งและสารอาหารเพื่อนำไปป้องกันตัวเองต่อไป

  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งอื่นๆ (Tumor markers) ด้วยการตรวจแบบต่อเนื่องจะทำให้การวินิจฉัย ได้ดีขึ้น เช่น ตับ, ตับอ่อน, รังไข่, ลำไส้
  • การตรวจสารอาหารที่ก่อเกิดมะเร็ง
  • การตรวจคัดกรองโรคทางตา ต้อกระจก, ต้อหินและจอตาเสื่อมเมื่ออายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปคนที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรืออาชีพเกี่ยวกับแสง