โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์ตรวจสุขภาพแนวใหม่ (APMC)

 

 

 

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิให้บริการการตรวจคัดกรองสุขภาพที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆ เราไม่ใช่แค่ทำการตรวจหาโรคเท่านั้น แต่ทำการตรวจเช็คหาความเสื่อมของร่างกายก่อนที่จะเกิดโรคได้ด้วย เช่น การตรวจหาความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดแดงตีบตันก่อนที่จะมีการตีบตัน อันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคร้ายมากมาย เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นต้น เป็นต้น

 

 • บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

  1. ตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป

   1.1 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

   1.2 ตรวจระดับไขมันในเลือด

   1.3 ตรวจค่าการทำงานของตับและไต

   1.4 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

   1.5 ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด

   1.6 ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ

  2. ตรวจเอกซเรย์

  3. ตรวจภายในประจำปี

  4. ตรวจเต้านมประจำปี

  5. ตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (ตรวจ CIMT) ด้วยเครื่อง Cardio health station

 • ตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (ตรวจ CIMT) ด้วยเครื่อง Cardio health station

  cimt

  • CardioHealth Station คือ เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้เพื่อวัดค่า CIMT (Carotid intima media thickness) หรือ ความหนาตัวของผนังชั้นในและชั้นกลางของเส้นเลือดแดงแคโรทิด โดยค่าที่ได้จากการวัดสามารถบอกถึงระดับความรุนแรงของโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (atherosclerosis) ซึ่งโรคเส้นเลือดแดงตีบตันสามารถเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงมากมาย เช่น โรคหัวใจขาดเลือด,โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น

 • เส้นเลือดแดงแคโรทิด คืออะไร?

  002

  • หลอดเลือดสมองคาโรติด (carotid artery) เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ ทำหน้าที่ส่งเลือดจากหัวใจผ่านคอด้านหน้าไปสู่สมอง มีอยู่ด้วยกันสองหลอดคือซ้ายและขวา ถ้าหลอดเลือดนี้ตีบตันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีหรือไม่ได้เลย ทำให้เกิดโรคสมองขาดเลือด มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมา

 • ประโยชน์ของเครื่อง CardioHealth station

  • ประโยชน์ของเครื่อง CardioHealth station การเกิดโรคในร่างกายมนุษย์ จะมีระยะต่างๆของโรคในทุกๆโรค โดยทางการแพทย์จะเรียกว่า การดำเนินโรค โดยจะมีตั้งแต่เร็ว เช่นในโรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน ไปจนถึงโรคที่มีการดำเนินโรคช้า โดยโรคเส้นเลือดแดงตีบตันนั้นจะเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคช้า ค่อยเป็นค่อยไป และอาการมักจะไม่ชัดเจน จะชัดเจนก็ตอนที่โรคเป็นในระดับที่มากแล้วต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัด หรือบางรายก็ไม่สามารถรักษาได้ทันดังนั้นทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิจึงได้นำเอา เครื่อง CardioHealth station มาเพื่อตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ ที่สามารถบอกได้ก่อนที่เราจะเป็นโรคนี้หลายปี ควบคู่กับที่ทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิมีการรักษาโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่งสามารถที่จะปรับสภาพเส้นเลือดให้กลับไปมีความเสี่ยงลดลงด้วย ทำให้ผู้มาใช้บริการไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดโรคเส้นเลือดแดงตีบตันอีก และไม่ต้องกลัวจะเกิดโรคร้ายอีกต่อไป

 • ตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน

  • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิมีบริการตรวจหาความเสี่ยงของโรคเบาหวานก่อนที่คุณจะเป็นโรค โดยปกติการตรวจพบโรคเบาหวานจะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสำคัญซึ่งเมื่อไม่พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือสูงเล็กน้อยจะไม่มีการรักษาให้ หรือมีเพียงการแนะนำให้คุมอาหาร และเมื่อตรวจระดับน้ำตาลพบว่าสูงเกินระดับน้ำตาลที่กำหนด ก็จะบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วโดยที่ไม่มีเวลาให้ป้องกันล่วงหน้า และต้องเริ่มให้ยาคุมระดับน้ำตาลซึ่งต้องรับประทานไปตลอดชีวิตและไม่ส่งเสริมให้ตับอ่อนของเรากลับมาทำงานได้ดังเดิม แต่ที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิเมื่อพบความเสี่ยงจะสามารถป้องกันได้โดยการใช้เวชศาสตร์ฟื้นสภาพมาดูแลรักษาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและไม่นำไปสูการเป็นโรค

 • ตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยตัวบ่งชี้ในการตรวจกระดูก (Bone marker)

  • ตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยตัวบ่งชี้ในการตรวจกระดูก (Bone marker)

 • ตรวจหาความเสี่ยงการเกิดโรคจากกรรมพันธุ์ (Genetic diagnostic test)

  • Thalassemia diagnosis Package

  • Cancer hot spot mutation panel

  • Breast cancer (BRCA1,BRCA2)

  • Universal genetic test panel

  • DNA fit test (Fitness diet pro)

  • Pharmacogenetics Package

 • การตรวจสุขภาพ

  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

  • ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ

  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

  • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

  • ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

  • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 • การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

  • ทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิมีบริการรับตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยสามารถติดต่อประสานงานนัดล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลได้ โดยอาจติดต่อมาเป็นกลุ่มทั่วไป หรือในรูปแบบบริษัทก็ได้