โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ

 

cimt1

 

Anti-aging & Regenerative medicine : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี กับการดูแลเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย   เรามีความชำนาญในการใช้ฮอร์โมนเพื่อการชะลอวัย และรวมไปถึงการรักษาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น เบาหวาน ความดัน แผลเบาหวาน

 

บริการของศูนย์ Anti-Aging

 1. ตรวจระดับฮอร์โมนครบวงจร

 2. ให้คำแนะนำและให้ปรับระดับฮอร์โมน

 3. ตรวจทางห้องปฎิบัติการทั่วไป

 4. ตรวจความเสี่ยงต่อการเป็นโรงเส้นเลือดแดงตีบตันโดยเครื่อง CIMT

 5. ตรวจมวลองค์ประกอบร่างกาย

 6. ตรวจการทำงานของเซลล์กระดูกครบวงจร

 7. ให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 8. ตรวจระดับโลหะหนักในเลือด

 9. ทำคีเลชั่นบำบัด

 10. ตรวจการแพ้สารเคมี และอาหาร

 11. ตรวจยีนส์หาความเสี่ยงต่อการเป็นโรค

cimt