โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | โรคอ้วนลงพุง
  • We offer a no obligation a free initial consultation

    Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

Metabolic syndrome(โรคอ้วนลงพุง)

หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า ภาวะ โรคอ้วนลงพุง หรือยังมีอีกหลายๆชื่อเช่น syndrome X หรือ insulin resistance syndrome เป็นภาวะที่การวินิจฉะยค่อนข้างยากต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบ
โรคอ้วนลงพุงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดหลายๆโรคตามมาอาทิเช่น ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งโรคอ้วนลงพุงนั้นเกิดจากการที่ร่างกายมีอาการดื้อต่ออินซูลิน จึงทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายได้จนระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เรากลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุด อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงให้เราเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองตีบอีกด้วย ซึ่งภาวะอ้วนลงพุงจะพบในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 45 ส่วนผู้ชายจะอยู่ที่ ร้อยละ 18.6

จะดูยังไงว่าคุณเป็นโรคอ้วนลงพุง

หลักการเบื้องต้นในขั้นแรกสามารถเช็คได้ดังนี้
1.เส้นรอบเอวของคุณเกินมาตรฐานหรือไม่? มาตรฐานผู้ชายอยู่ที่ 90 เซนติเมตร ผู้หญิง มากกว่า 80 เซนติเมตร
2.เมื่อเราเช็คความดันแล้วมีค่ามากกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท
3.เมื่อเช็คระดับไขมันดี หรือ HDL คอลเลสเตอรอล มีค่าน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชาย สำหรับผู้หญิงจะมีค่าน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
4.ตรวจพบไขมันไตรกลีเซอไรด์มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
5.มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกกว่า 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

กลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะ Metabolic syndrome

1.คนที่อ้วนลงพุง
2.ในครอบครัวเป็น
3.ชอบดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน
4.คนที่ไม่ชอบออกกำลังกาย
5.ความเครียดและความชราภาพ

การป้องกันและการรักษา

โรคอ้วนลงพุงส่วนมากจะเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองฉะนั้นหนทางแก้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุงและขยันหมั่นออกกำลังกายคุณต้องควบคุมปริมาณของคารโบไฮเดรตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคอ้วนลงพุง
เมตาโบลิกซินโดรม เป็นประตูบานแรกที่จะนำพาคุณไปสู่โรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ถ้าเราปรับตัวได้ทัน โรคต่างๆก็จะไม่ตามเรามา