• We offer a no obligation a free initial consultation

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

ออฟฟิศซินโดรม

เป็นกลุ่มอาการที่พบได้มากในคนวัยทำงานที่สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย โต๊ะทำงานสูงหรือเตี้ยเกินไป ไม่เป็นระเบียบ เก้าอี้ไม่มีพนักพิงที่รองรับหลังได้ดี หรืออาจรวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน ข้อมือ หรือนิ้วมือได้ นอกจากนี้ ปัญหาความเครียดก็สามารถส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะนี้อีกด้วย เพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไป

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม จึงได้จัดให้มีโปรแกรมป้องกันและรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจถึงอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างถูกต้อง
 2. เพื่อรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมรู้วิธีป้องกันและไม่มีอาการออฟฟิศซินโดรมซ้ำอีก

วิธีการ

 1. TLC (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ)
 2. กายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีน

ขั้นตอนในการรักษา

 1. ซักประวัติและประเมินสภาพร่างกายเบื้องต้น
 2. พบแพทย์ (แพทย์ TLC, แพทย์แผนจีน, แพทย์กระดูกและข้อ)
 3. ให้ความรู้ 4 อ. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • อ. อารมณ์ ลดความเครียดด้วยการนั่งสมาธิและพูดคุยกับนักจิตวิทยา
 • อ. ออกกำลังกาย เรียนรู้วิธีการนั่งทำงานที่ถูกต้องและฝึกท่าบริหารร่างกายเพื่อบรรเทาอาการปวด
 • อ. อาหาร เรียนรู้การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ
 • อ. อนามัย เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและโต๊ะทำงานให้เหมาะสม
 1. บรรเทาอาการและรักษาด้วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีน
 2. อาจมีการใช้ยาร่วมด้วย หากมีอาการหนัก
 3. ให้เอกสารบันทึกพฤติกรรมด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนำกลับไปบันทึกที่บ้านและที่ทำงาน
 4. ติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมและกระตุ้นเตือนให้มาตามนัดทุกครั้ง