โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์ดูแลเส้นผมและหนังศรีษะ