โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | พทป.ทัศนีย์พร ปรางแฉ่ง

Name :  

พทป.ทัศนีย์พร  ปรางแฉ่ง

Specialty :  

แผนไทยประยุกต์

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 8.00 – 17.00 น. แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 
นัดหมายแพทย์