โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | พญ. กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย
 
Dr.Koravee Detail

Name :  

พญ. กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย

Specialty :  

Specialist General Practice Medicine

Sub Specialty :  

– Regenerative Medicine
– Chelation Therapy
– Hair Transplant

 Diploma and Education :  

– M.D. , Faculty of Medicine , Rungsit University
  – The New Generation IT Doctor for Hospital Development by Thai Medical Informatics Association )
– Chelation ( CMAT ) by Chelation Medical Association  Thailand
– The board diploma of Anti-Aging Medicine with distinction from WOSAAM (World Society Of Anti Aging Medicine ) board certification
– Hair Transplantation Program By Thai Global Health Center Bangkok, Thailand

Language :  

 Thai , English

Schedule :  

Day Time Department Hospital
Monday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Tuesday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Wednesday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Thursday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Friday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Saturday 8.00 am – 5.00 pm Anti-Aging & Regenerative Medicine Mali Interdisciplinary Hospital
Sunday  –  –  –
นัดหมายแพทย์