โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | พจ.ก๋วงเมี่ยว แซ่เฉิน

Name :  

พจ.ก๋วงเมี่ยว  แซ่เฉิน

Specialty :  

ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์ 9.00 – 12.00 น. ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอังคาร
วันพุธ 9.00 – 12.00 น. ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 9.00 – 12.00 น. ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 
นัดหมายแพทย์