โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย

Name :  

นพ.เอกรัตน์  วิโรจน์สกุลชัย  

Specialty :  

ศูนย์รักษากระดูกและข้อ

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์ 9.00 – 17.00 น. ศูนย์รักษากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอังคาร 13.00 – 17.00 น. ศูนย์รักษากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพุธ 9.00 – 17.00 น. ศูนย์รักษากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพฤหัสบดี 9.00 – 17.00 น. ศูนย์รักษากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์ 9.00 – 17.00 น. ศูนย์รักษากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์ 9.00 – 17.00 น. ศูนย์รักษากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 
นัดหมายแพทย์