โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.สุเมธ สุพละเศรษฐ์

Name :  

นพ.สุเมธ  สุพละเศรษฐ์

Specialty :  

ศูนย์ตา

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์ 8.00 – 20.00 น. ศูนย์ตา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอังคาร 12.00 – 20.00 น. ศูนย์ตา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 8.00 – 16.00 น. ศูนย์ตา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์ 8.00 – 16.00 น. ศูนย์ตา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์ 8.00 – 20.00 น. ศูนย์ตา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์
 
นัดหมายแพทย์