โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์

Name :  

นพ.สุภกิจ   ฉัตรไชยาฤกษ์

Specialty :  

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 17.00-19.00 น. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์
 
นัดหมายแพทย์