โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.วิชัย ฉันทะพิชญ์

Name :  

นพ.วิชัย  ฉันทะพิชญ์

Specialty :  

ศูนย์ตา

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 8.00-17.00 น. ศูนย์ตา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 
นัดหมายแพทย์