โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์

Name :  

นพ.นิทัศน์   จตุปาริสุทธิ์

Specialty :  

สูตินรีเวช

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. สูตินรีเวช โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. สูตินรีเวช โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 
นัดหมายแพทย์