โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.ทศพล ศศิวงศ์ภักดี

Name :  

นพ.ทศพล   ศศิวงศ์ภักดี

Specialty :  

ทางเดินปัสสาวะ

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 
นัดหมายแพทย์