โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.ณัฐพล ศรีธุระวานิช

Name :  

นพ.ณัฐพล  ศรีธุระวานิช

Specialty :  

อายุรกรรม

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์ 8.00 น. – 17.00 น. อายุรกรรม โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอังคาร 8.00 น. – 17.00 น. อายุรกรรม โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพุธ 8.00 น. – 17.00 น. อายุรกรรม โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันพฤหัสบดี 8.00 น. – 17.00 น. อายุรกรรม โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น. อายุรกรรม โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันเสาร์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 
นัดหมายแพทย์