โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.จักรชัย บุณยวณิชย์

Name :  

นพ.จักรชัย  บุณยวณิชย์

Specialty :  

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 13.00-16.00 น. ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
วันอาทิตย์
 
นัดหมายแพทย์