โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | นพ.จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์

Name :  

นพ.จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์

Specialty :  

ศัลยศาสตร์

Sub Specialty :  

Diploma and Education :  

 

Language :  

Schedule :  

วัน เวลา แผนก โรงพยาบาล
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 8.00-12.00 น. ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 
นัดหมายแพทย์